SOS: Rucphen Vliegroute Vrij

Werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij is in januari gestart met een petitie over het vliegverkeer van BIA (Breda International Airport) boven Rucphen. Inmiddels is de petitie door maar liefst bijna 350 bewoners getekend.

Afgaand op het aantal handtekeningen kan worden afgeleid dat er een ernstige en onhoudbare situatie bestaat boven de wijken de Louwen, Louwen-West, Kade, Kerkakkers en in de nabije toekomst ook in de Hofstede

De petitie gaat over het vliegverkeer van BIA, voorheen Vliegveld Seppe, waarvan de aanvliegroute op dit moment boven Rucphen ligt. De inwoners van Rucphen hebben hier massaal hun stem over laten horen, velen citeren dat geluidsoverlast hen over de drempel heeft gebracht. Het aantal handtekeningen verraste de werkgroep zo, dat ze besloten heeft om niet alleen de CROSE-vergadering maar ook alle Rucphense raadsfacties aan te schrijven om tot een oplossing te komen (verplaatsen van de aanvliegroute) zodat er zo weinig mogelijk inwoners gehinderd worden.

We zullen u in de toekomst op de hoogte houden.

Werkgroep Rucphen Vliegroute Vrij

W. Mink, M. van der Woude, J. Talboom en K. Mies.

Wie zijn wij, waar staan wij voor?

Wij zijn inwoners van Rucphen en initiatiefnemers van deze actie/petitie. Wij vinden dat het vliegverkeer richting vliegveld Seppe (Breda International Airport) op geringe hoogte en de daarmee gepaard gaande geluidoverlast boven de wijken De Louwen, De Louwen West, Kerkakkers , Pierestraat, Kade Kerkstraat en de Rucphense Bossen buiten proportionele vormen aanneemt. Ook wat betreft veiligheid (o.a. St. Martinusschool), privacy en waardedaling van woningen vinden wij dat dit niet aanvaardbaar is.

Waarom dit vliegverkeer boven Rucphens grondgebied? Zie onderstaande kaart circuit en entreepunt.
De vliegroute
De vliegroute. Rucphen, anno 1993.

We willen gaan proberen het zogenaamde entreepunt zoals vastgelegd in de zonering vliegveld Seppe (Breda International Airport) verplaatst te krijgen zodat er zo weinig mogelijk bewoners woningen gehinderd worden.

Daarom willen we namens de omwonenden vertegenwoordigd in commissie CROSE een petitie aanbieden namens zoveel mogelijk bewoners om tot verplaatsing van het entreepunt te komen.

Dit kunnen wij niet alleen. Samen staan we sterker, ondersteun het initiatief Rucphen Vliegroute Vrij via:

www.rucphenvliegroutevrij.petities.nlCopyright Ⓒ Rucphen Vliegroute Vrij (2017)