CROSE

De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Seppe/CROSE informeert en adviseert over het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer. De Commisie bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden, de luchthaven, Brabantse Milieu Federatie (BMF) en de betrokken gemeenten. Namens het Rucphense Gemeente bestuur is lid van de commissie Wethouder Laura Matthijssen de Jong en namens omwonenden Rucphen Dhr P. Timmerman.
Copyright Ⓒ Rucphen Vliegroute Vrij (2017)